Thông báo

Thông báo về các khoản thu dịch vụ cấp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về các khoản thu dịch vụ cấp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học như sau:
TT
Nội dung
Mức dịch vụ tại Trường
1
Dịch vụ cấp bản sao bằng tốt nghiệp
(Tiếng Việt – Tiếng Anh)
100.000đ/bản
2
Dịch vụ cấp phụ lục văn bằng đại học
170.000đ/bản
3
Dịch vụ cấp bảng điểm
10.000đ/bản
4
Dịch vụ cấp lại thẻ sinh viên
40.000đ/thẻ
5
Dịch vụ sao y bản chính
5.000đ/bản
 
Thời gian áp dụng: từ tháng 07/2020.
Trân trọng ./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.

Liên kết Website

Top